Centrum Handlowo-Rozrywkowe - Pasaż Grunwaldzki - Wrocław

RTV EURO AGD

RTV EURO AGD – sklep dużych możliwości
Jesteśmy ogólnopolską siecią wyspecjalizowanych sklepów oferujących elektronikę użytkową oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Jako lider rynku zapewniamy szeroki wybór wysokiej jakości produktów znanych marek. Prowadzimy sprzedaż stacjonarną i przez największy sklep internetowy z elektroniką euro.com.pl
Nowoczesny sprzęt to nasz atut
W RTV EURO AGD znajdziesz nowoczesny sprzęt, który zapewni rozrywkę całej rodzinie, ułatwi kontakt, pozwoli rozwijać pasje, zdopinguje do ruchu, pomoże w nauce i urządzi dom, a nawet wyposaży biuro. Trzymamy rękę na pulsie, żeby jak najszybciej wprowadzić do sprzedaży technologiczne nowości.
Niska cena to nie wszystko
U nas zawsze możesz liczyć na atrakcyjne ceny, promocje i rabaty, ale to nie jest jedyny nasz atut. Oferujmy znacznie więcej – profesjonalne doradztwo technologiczne i praktyczne usługi.
Zawsze do usług
Chcemy, żeby technologia była dostępna wszędzie i dla wszystkich. Aby maksymalnie ułatwić zakupy i korzystanie z każdego sprzętu, opracowaliśmy szeroki wachlarz usług:
• transport, wniesienie, fachowa instalacja i odbiór zużytego sprzętu podczas jednej wizyty u klienta o wygodnej dla niego porze dnia – zatrudniamy tylko certyfikowanych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia
• usługi wykonywane w sklepie (konfiguracja telefonu, laptopa, instalacja oprogramowania, pomoc w obsłudze smart TV, zabezpieczenie ekranu smartfonów folią ochronną)
• możliwość skorzystania z tanich abonamentów telefonicznych z dużymi pakietami danych
• Zeroraty (oprocentowanie 0%, bez zaświadczeń o zarobkach, bez wpłaty własnej, odroczenie pierwszej raty, błyskawiczna decyzja kredytowa)
• produkty ubezpieczeniowe, np. Przedłuż Gwarancję® z bardzo szerokim zakresem bez udziału własnego, obejmującym nawet nieumyślne uszkodzenie sprzętu )
 
 
RTV EURO AGD - a store of great opportunities
We are a nationwide chain of specialised shops offering consumer electronics and household appliances. As a market leader we provide a wide selection of high quality products of well-known brands. We sell stationary and through the largest online shop with electronics euro.com.pl
Modern equipment is our asset
In RTV EURO AGD you will find modern equipment which will provide entertainment for the whole family, facilitate contact, develop passions, encourage movement, help in learning and furnish the home or even equip the office. We keep our fingers on the pulse to introduce technological novelties as soon as possible.
Low price is not everything
You can always count on attractive prices, promotions and discounts, but this is not our only asset. We offer much more - professional technological consulting and practical services.
Always at your service
We want technology to be available everywhere and for everyone. To make shopping and using any equipment as easy as possible, we have developed a wide range of services:
- transportation, carry-in, professional installation and collection of used equipment during a single visit to the customer at the customer's convenience - we employ only certified specialists with the appropriate licenses
- in-store services (phone and laptop configuration, software installation, smart TV support, smartphone screen protection with protective film)
- possibility of using cheap phone subscriptions with big data packages
- Zeroraty (0% interest rate, without proof of earnings, no down payment, deferment of the first installment, instant credit decision)
- insurance products, e.g. Przedłuża Gwarancję® (Extend the Guarantee® with a very broad coverage with no deductible, covering even unintentional damage to equipment)

Powrót

Oceń nas