Centrum Handlowo-Rozrywkowe - Pasaż Grunwaldzki - Wrocław

Kontakt

Pasaż Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki 22 
50-363 Wrocław

Punkt informacji

tel.: (71) 33 58 770
czynny w godzinach:
pon-sob 09.00 - 21.00
niedziela 10.00 - 20.00

Wynajem powierzchni handlowej

tel. (71) 33 58 777
pasazgrunwaldzki@epp-poland.com

Sekretariat

tel.: (71) 33 58 777
fax: (71) 33 58 778
pasazgrunwaldzki@epp-poland.com 

Kontakt dla mediów

Magdalena Wieczorek
MOMA CREATIVE
tel. 500 069 930
m.wieczorek@momacreative.com

Dyrekcja

Dyrektor Centrum: Paulina Stach
pasazgrunwaldzki@epp-poland.com 

Ochrona – Biuro Monitoringu czynne 24h

tel.: (71) 33 58 760

 

Właściciel i zarządca:

EPP to spółka inwestycyjna notowana na dwóch giełdach w Johannesburgu (JSE) i Luksemburgu (Euro MTF), działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości handlowych i biurowych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 6 projektów biurowych i 18 projektów handlowych oraz dwa obiekty wielofunkcyjne w budowie o łącznej powierzchni ponad 790 000 m.kw. Budynki zlokalizowane są w 19 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych, biurowych i magazynowych, przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom. Więcej informacji na www.epp-poland.com.

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi "Formularz kontaktowy" zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Formularz kontaktowy jest bezpłatną usługą Pasażu Grunwaldzkiego. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego serwisu przez EPP Retail - Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (działającego jako administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim. Serwis kontaktowy służy jedynie do kontaktu z klientem na zadane pytanie.

Korzystanie z usługi "Formularz kontaktowy" jest dobrowolne.

EPP Retail - Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPP Retail – Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 333 36 08
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Oceń nas